Werkwijze

Een traject kent ongeveer vier sessies, die per sessie ongeveer een uur duren. In de eerste sessie gaat het vooral om kennismaking: wie ben je als mens en als schaker? En wat is precies de vraag waar je ondersteuning bij kan gebruiken? In de daaropvolgende sessies gaan we verder in op je vraag. Vaak komen naar aanleiding daarvan ook nieuwe onderwerpen aan het licht, die we dan ook kunnen oppakken.