Werkwijze

Algemeen

Een traject kent vier of meer sessies, die ieder 1 à 1,5 uur duren. De opbouw van een traject ziet er ongeveer als volgt uit:

 • Sessie 1: Kennismaking: schaakloopbaan en motivatie
 • Sessie 2: Vertaling onderwerpen sessie 1 naar schaakbord
 • Sessie 3/4/…: Zaken waar je aan wil werken, bijv:
  • Welke (goede) doelen kan je jezelf stellen?
  • Hoe kan je je motivatie vergroten?
  • Hoe kan je je focus tijdens de partij verbeteren?
  • Hoe kan je je bedenktijd beter gebruiken?

Toelichting sessies

In de eerste bijeenkomst ben ik benieuwd naar jouw schaakloopbaan en de reden waarom jij schaakt. Daarbij staan we ook stil bij jouw doelstellingen en naar jouw verwachtingen, zowel in schaakopzicht als wat betreft ons traject. Ik zal op mijn beurt iets vertellen over mijn eigen achtergrond en hoe ik het komende traject voor me zie. Op basis daarvan besluiten we of we met elkaar verder zullen gaan. Dit is mijns inziens wederzijds: jij bepaalt of je met mij aan de slag wil gaan en ik beoordeel of ik jou ook inderdaad van dienst kan zijn.

In de tweede bijeenkomst pakken we het schaakbord erbij. Daarbij ben ik benieuwd hoe de onderwerpen van ons eerste gesprek zich vertalen naar je partijen. Op basis van deze eerste twee sessies beginnen we een beter beeld te krijgen van je sterke en zwakke punten, en kunnen we een richting kiezen voor de rest van het traject. In de daaropvolgende sessies zullen we deze richting verder uitdiepen. Dit zullen we bijvoorbeeld doen met het stellen van nieuwe doelen, oefeningen, of het bespreken van je laatste partijen.

Huiswerk

Ik zal je gedurende het traject verschillende huiswerkopdrachten meegeven. Dit kan gaan om het opsturen van een aantal eigen partijen, een persoonlijkheidstest invullen of het nadenken over je persoonlijke doelen. De precieze opdracht zal ik laten afhangen van het verloop van onze gesprekken.