Visie

Ik zie dat er in onze maatschappij een overmatige nadruk ligt op presteren. Dit wordt in het schaken nog versterkt door het feit dat iemands prestaties constant langs verschillende meetlatten liggen: iemands zetten worden meteen goed- of afgekeurd door Rybka, iemands ontwikkeling wordt teruggebracht tot één cijfer: de rating.

Mijn visie is dat deze nadruk op presteren uit het oog laat verliezen waar het over hoort te gaan: namelijk over plezier hebben in het uitvoeren van je hobby. Schaken is een prachtig spel en kan op ieder niveau gespeeld en beleefd worden. Natuurlijk komt een deel van het plezier uit het verbeteren van je vaardigheden. Echter, als deze wens tot verbetering ertoe leidt dat je minder plezier hebt tijdens je partijen of trainingen ben je mijns inziens contraproductief bezig. Ik geloof dat het cruciaal is om het plezier voorop te stellen en dat een betere schaker worden daar een natuurlijk gevolg van is.