Tarief

Per sessie reken ik €75. Naast de vergoeding voor mijn coaching zal ik je vragen om eventuele onkosten te vergoeden.